Loading...
Strategija upravljanja s starejšimi 2018-03-19T17:40:11+00:00

Za vas lahko pripravimo ASI Strategijo upravljnaja s starejšimi zaposelnimi skladno z javnim povabilom Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada za sklop A. Imamo vse potrebne kompetence in zahteve za oblikovanje Sklopa A.

Oblikovanje strategije

Po navodilih JP za SKLOP A

  • Zajemanje podatkov obstoječega stanja
  • Analiza
  • Pogovor s kadroviki in upravo
  • Oblikovanje strategije upravljanja s starejšimi zaposlenimi
  • Okvirna časovnica implementacije
  • Parametri preverjanja implementiranih ukrepov

Ostala področja Javnega povabila ASI:

  • Sklop B1 – individualni načrt izobraževanja za vsakega posameznika vključenega v projekt
  • B2, B3 – Motivacijske delavnice, komunikacija na delavnem mestu, obvladovanje stresa, obvladovanje konfliktov (s tega področij imam veliko izkušenj iz prejšnjega programa 45+), vodenje, upravljanje s časom, upravljanje s spremembami.

Družba se zaveda, da je danes v porastu prebivalstvo, ki ni več najmlajše. To zelo občutijo tudi podjetja, saj se jim povprečna starost zaposlenih dviguje iz leta v leto zadnjih 15 let. Dejstvo je, da imamo danes manj otrok kot so jih imeli naši starši, zato se soočamo s staranjem prebivlalstva in s tem tudi s staranjem delavne sile.

Zdi se mi nujno, da se za to aktivno vključimo v delovanje vsi, ki delamo na tem področju. Torej, prav gotovo v prvi vrsti vsak posameznik zase, nato njihovi delodajalci, sindikati, država in ostale nevladne organizacije. Verjamem, da ta tema v času, ko je moderno vse kar je mlado in lepo ni najbolj popularna, vendar je pa nujna!

Zato trdim, da je potrebno čim prej začeti na ravni podjetij preoblikovati strategije kadrovanja, dela in načrtovanja tem razmeram. Saj verjamem, da se z načrtnim vključevanjem in prilagajanjem delavnega okolja realni populaciji lahko izognemo negativnim posledicam, ki bodo sledile, če bomo zanemarjali.

Posodobitev kadrovske politike bi bila nujna že včeraj. Prilagajanje delavnih mest za starejše, predno to naloži medicina dela in uvajanje mentorskih procesov v organizacijah vidim kot ključ jutrišnje zdrave organizacijske strukture.

Ker je to dolgoročen proces in je z ljudmi potrebno delati zelo spoštljivo je priporočljivo najprej oblikovati strategijo upravljanja s starejšimi, jo prestaviti, približati ljudem in zagotoviti varno okolje za vpeljavo le te. Šele ko jo ljudje sprejmejo začeti z vpeljavo le te. Nujna je tu tudi podpora in zavedanje vodstva o pomenu in potrebnosti uvedbe te strategije, saj ji le na ta način lahko zagotovimo uspeh.

Dejsvto je, da bo zmanjkalo mladih ljudi, ki bi jih delodajalci lahko zaposlovali in se bodo v prihodnje morali obrniti tudi na starejšo populacijo, mogoče razmišljati tudi o ponudbi kolegu, ki ima že pogoje za upokojitev, da ga še obdržijo v delavnem razmerju. Verjamem, da tako lahko postanemo strpnejši in modrejši kot organizacija in družba v celoti. Da ponovno začnemo ceniti in spoštovati izkušene ljudi.