Loading...
Wellbeing management 2020-02-08T13:32:11+00:00

Wellbeing management

Cilj delavnice:

 • Ozavestiti zaposlene o pomenu dobrega počutja na njihovo zdravje
 • Opolnomočiti zaposlene, da znajo poskrbeti za svoje dobro počutje in dobro počutje sodelavcev
 • Skrbeti za stabilnost zaposlenih

Vsebina:

 1. del – prestavitev

Delavnica izhaja iz skrbi za zdravje na delovnem mestu. Osredotoča se na preventivno skrb za zdravje in oblikovanjem zdravega življenjskega sloga posameznika in ga skozi vsebino razvija v velnes življenjski slog, ki je širši pojem, saj poleg fizičnega področja zajema tudi mentalno, čustveno, socialno in duhovno. Le ta področja pa so za dobro počutje in zdravje zaposlenega izjemnega pomena. Udeležencem bo predstavljen tudi pojem korporativni velnes, njegov namen, cilj in katere vsebine vse lahko zajema.

Pomembnost slediti osnovnemu  namenu, torej ozaveščati pomen lastnega počutja na delovnem mestu je osrednja tema. Sodoben zaposleni naj bi se namreč zavedal, da njegovo počutje v veliki meri vpliva na uspešnost in učinkovitost pri delu, sproščenost v odnosih in nenazadnje tudi na njegovo zdravje. Da to lahko dosežemo je pomembno, da zaposlene opolnomočimo tako, da osvojijo nove tehnike samopomoči, kot orodje uravnavanja počutja na delovne mestu (wellbeing management).

2. del – delo po skupinah

Drugi del delavnice se izvaja v praktičnem vzdušju, kjer so udeleženci grupirani v skupine glede na sorodnost delovnih nalog, ki jih opravljajo. Vsaka od skupin sestavila primer individualnega velnes življenjskega sloga za izbrano področje (fizično, mentalno, čustveno, socialno in duhovno) in ga predstavila pred skupino. Skupina lahko predstavljen primer poljubno dopolnjuje.

Pridobljene kompetence:

 • Udeleženec ozavesti pomen lastnega počutja na delovnem mestu
 • Udeleženec pozna pozitivne učinke dobrega počutja na zdravje
 • Udeleženec zna analizirati stanje (potrebo po določeni vsebini)
 • Udeleženec zna na osnovi analize oblikovati individualni velnes življenjski slog
 • Udeleženec zna skrbeti za lastno stabilnost skozi različne situacije
 • Udeleženec prepozna situacije, ki pozitivno in negativno vplivajo na posameznikovo počutje in se po potrebi na njih pripravi

Navedene so nekatere tehnike, ki se lahko tudi dopolnjujejo z drugimi sodrodnimi tehnikami, če se v procesu usposabljanja ugotovi, da je potreba tudi po ostalih vsebinah.

NAČIN DELA

Program delavnice je izrazito praktično naravnan. Udeleženci so pri izvedbi delavnice aktivno vključeni v učenje skozi:

 • individualno delo,
 • skupinsko delo, ali
 • delo v parih.

Prednost takšnega načina učenja je takojšnja uporaba pridobljenega znanja v praksi, kar vpliva na hiter razvoj veščin . Udeleženci se učijo tudi skozi neposredno izkušnjo in povratno sporočilo, ki ga od svojih kolegov in trenerja prejmejo takoj po izvedbi različnih vaj.