Loading...
Kariera 2018-03-19T21:07:38+00:00

Po nekaterih virih je izraz kariera (carriere) francoskega izvora. Po leksikonu Cankarjeve založbe (1994) izraz kariera označuje »življensko, poklicno pot«, pomeni pa tudi »narediti kariero, naglo napredovati«. Slovar tujk (Bunc, 1984, 215) pa besedo kariera razlaga kot »napredovanje v službi« in »življensko pot«.

Po drugih navedbah pa beseda kariera izvira iz latinske besede carrus, kar pomei voz. Zato ne preseneča njen dvojni pomen kot: dir, galop konja oz. tok, potek življenja, življenska pot (glede služb, napredovanj, itd.) Figurativno izraža naglo napredovanje v službi, športu, glasbi, znastvenem delu… bolj skopo pojasnjuje pomen kariere starejši slovar tujk, ki poda le dva opisa: napredovanje v službi in življenska pot. Če je v omenjenih slovarjih tujk izražen do neke mere širši pomen kariere (v smislu celotne življenske poti npr. na področju dela), pa ga slovar slovenskega knjižnega jezika iz leta 1975 razlaga le kot (hitro) uveljavitev, uspeh na kakem področju delovanja oz. kot frazo narediti kariero, torej uspeti (Ćečič Erpič, 1997, 9).

Razmišljanje o načrtovnanju kariere je iz vidika dolžine aktivne delovne dobe danes nujna. Dejstvo je, da bomo morali delati v letih, ko našim staršem ni bilo potrebno več. Zato se moramo truditi ohranjati fleksibilnost na trgu dela, se ves čas izobraževati in skrbeti zase tako, da bomo lahko delali zdravi in zadovoljni kar se da dolgo. Zavedati se moramo namreč, da vsak dan pridobimo veliko izkušenj in znanja in da ko enkrat vso to znanje imamo pa gremo v pokoj. Se vam to zdi smiselno?

V današnjem času se kariera ne nanaša več zgolj na uveljavitev na visokem delovnem mestu, ki ima visok status in omogoča hitro napredovanje. Kariera zdaj označuje zaporedje del, ki jih ljudje opravijo v svoji delovni zgodovini, ne glede na poklic ali organizacijsko raven. Uporablja se tudi za dela, ki pomenijo horizontalno mobilnost in ne le vertikalno, torej premik navzgor v organizacijski strukturi. Izraz kariere tudi ni več simonim za zaposlenost le v enem poklicu ali eni organizacjiji. Danes je očitno, da vedno več ljudi doživlja t.i. multikariere, poti v karieri, ki vključujejo dvoje ali troje različnih področij in dve ali tri organizacije. Slednje je še posebej pogost pojav pri športnikih, ki trenirajo v povprečju 1x na dan (navadno zvečer) in tako se uveljavijo vzporedno tudi na drugi poklicni poti za katero so se navadno formalno izobraževali.

Načrtovanje kariere je proces, kjer se posameznik odloči za svojo poklicno pot, njen potek in razvoj. Uspešnost pri načrtovanju in razvoju kariere, je med drugim odvisen od vrednot, postavljanja ciljev, osebnostnih lastnosti, sposobnosti in veščin, spretnosti, strokovnosti (Dubois, 2000, 46). Danes je načrtovanje in razvoj kariere odraz fleksibilnosti posameznika (Ramšak Pajk et al, 2003, 526). Pomembno je, da ljudje v rokometnem svetu začnejo razmišljati o tem in tu niso mišljeni le igralci, pač pa tudi uprave v klubih in novinarji, ki oblikujejo javno mnenje. Pogosto se dogaja, da dobrega igralca, ki se želi nadalje razvijati v drugi, kvalitetnejši sredini gledalci obsojajo, če zapusti klub (odhod igralca pogosto primerjajo z izdajo), vendar bi bilo potrebno razumeti njegovo stališče, če v obstoječem klubu nima več možnosti za razvoj ali pa motive za dokazovanje. Tu so pristopi k razvoju kariere drugačni kot pri posameznikih z “občiajnimi” delovnimi mesti, ko jim ljudje navadno čestitajo ob napredovanju.

V zadnjih letih na tem področju zasledimo dvoplastnost. Po eni strani se povdarja, kako je načrtovanje kariere pomembno. V zadnjem času pa se pogosto oglašajo skeptiki, ki pravijo, da je večino načrtovanj v tem hitro spreminjajočem se okolju brezpredmetno, saj je veliko pojavov, ki jih je težko ali nemogoče predvideti. Vendar bi povdarila, da se ob preučevanju trga, trendov in splošnega okolja lahko kariero dvigne na bistveno višji nivo, kot če zgolj pasivno čakamo in spremljamo prihajajoča dogajanja. Prav gotovo ne moremo z gotovostjo in natačno napovedati razvoj vaše panoge, lahko pa zaznamo njen trend v katerem se giblje, seveda z določenim pozitivnim ali negativnim odmikom.