Loading...
Corporate wellness 2020-02-08T13:25:41+00:00

Corporate wellness

Pred vami je osnovni model korporativnega velnesa (ang. corporate wellness). Verjamem, da je zelo uporaben in je pripravljen »na kožo« ljudi, ki se zavedajo pomena dobrega počutja na delovnem mestu. Da najprej razložimo besedo korporativni velnes. Beseda korporativni predstavlja delovno organizacijo, v kateri so posamezniki združeni z določenim namenom. V gospodarstvu je ta namen pridobivanje dobička, v neprofitnih organizacijah pa je to varovanje vrednot, ki so za posameznike v organizaciji skupne. Beseda velnes (v izvoru wellness) pa je sestavljena iz besede well-bing in fit-ness. In predstavlja dobro fizično in psihično počutje. Torej korporativni velnes predstavlja dobro počutje na delavnem mestu. Več o vplivu le tega si lahko preberete tukaj.

Razvoj kompetence

 1. Ozaveščanje in obvladovanje lastnega počutja na delovnem mestu,
 2. stabilnost posameznika skozi različne situacije in
 3. prepoznavanje situacij, ki pozitivno in negativno vplivajo na posameznikovo počutje.

Cilji

 1. Ozaveščati lastno počutje na delovnem mestu
 2. Prepoznavati vpliv lastnega počutja na delo
 3. Prepoznavati vpliv lastnega počutja na odnose na delovnem mestu
 4. Vzpostavljati dobro počutje za namen preprečevanja bolezni in poškodb pri delu
 5. Osvojiti tehnike samopomoči, kot orodje uravnavanja počutja na delovne mestu
 6. Naučiti se osvajati navade zdravega življenjskega sloga in opuščanje nezdravih razvad
 7. Spoznavati nove trende s področja dobrega počutja
 8. Prepoznavanje situacij in občutij, ki za posameznika predstavljajo “energijsko izgubo”
 9. Naučiti posameznike sprejeti odgovornost za lastno počutje
 10. Zgraditi močne, samostojne in stabilne posameznike

Osnovni program

1. sklop: Prepoznavanje in zaznavanje lastnih občutij (predavanje + praktični primeri)

Vsebina:

 1. kaj je dobro počutje na delovnem mestu?
 2. ravni dobrega počutja (fizično, čustveno, mentalno, socialno in duhovno)
 3. pogoji za dobro počutje na delovnem mestu
 4. prednosti dobrega počutja
 5. načini zaznavanja dobrega počutja
 6. kje v nas biva dobro počutje? – selfness ali sebstvo
 7. dobro počutje skozi kognitivne procese posameznika – mindness
 8. čuječi človek je miren človek, miren človek je lahko fokusiran – mindfullness za manjše “energijske izgube”

2. Sklop: Razumevanje (ozaveščanje) vpliva lastnih občutij (predavanja + vaje):

 1. na lastno zdravje (vpliv čustev na počutje in zdravje)
 2. na delo (učinkovitost, kakovost, kreativnost, pripadnost organizaciji … )
 3. na odnose (do sebe, sodelavcev, nadrejenih, podrejenih, dobaviteljev, strank)

3. sklop: Upravljanje lastnih občutij (delavnica)

Udeleženci spoznajo, preizkusijo in se naučijo tehnike, s katero najlažje managirajo lastno počutje.

 1. Mindfullness
 2. ACT (acceptance and commitment therapy)
 3. EFT (Emotional freedom tehnique)
 4. Postopno mišično sproščanje
 5. Dihalne vaje
 6. Vizualizacija
 7. Sidranje
 8. Mindness

Navedene so nekatere tehnike, ki se lahko tudi dopolnjujejo z drugimi sodrodnimi tehnikami, če se v procesu usposabljanja ugotovi, da je potreba tudi po ostalih vsebinah.

NAČIN DELA

Program delavnic je izrazito praktično naravnan.

Udeleženci so pri izvedbi delavnice aktivno vključeni v učenje skozi:

– individualno delo,

– skupinsko delo ali

– delo v parih.

Prednost takšnega načina učenja je takojšnja uporaba pridobljenega znanja v praksi, kar vpliva na hiter razvoj veščin.

Udeleženci se učijo tudi skoz neposredno izkušnjo in povratno sporočilo, ki ga od svojih kolegov in mene prejmejo takoj po izvedbi različnih vaj.

S povabilom udeležencev k komentiranju situacij le ti izboljšujejo svojo samopodobo, saj ugotavljajo, da vidijo možnosti rešitev!