Mentorstvo
Vodenje
Komunikacija
Komunikacija z zahtevnejšimi strankami
Vrednote – team building
Vizija, poslanstvo in vrednote
Obvladovanje stresa
Motivacija sodelavcev
Oblikovanje in vzpodbujanje pozitivne klime v timu
Obvladovanje konfliktov
Mobing
Work-life balance
Medgeneracijsko sodelovanje
Naučimo se dihati
Upravljanje časa (time management)
Kako se razgibati med delom (tudi na stolu)?
Mindness (ciljno oblikovanje lastnih miselnih vzorcev) za boljšo delovno učinkovitost
Samomasaža – hitra pomoč na delovnem mestu
Spretnosti EQ na delovnem mestu
Osebnostna stabilnost za dobo sprememb
Začuti dimenzije blagostanja – naučimo se sprejemati vse kar nam je namenjeno
Ko želim narediti spremembno – Reframing življenja
Kaj nam govori naše telo? – Začutimo se!
Trajnostni razvoj lastne poklicne identitete
Wellness na delovnem mestu (“corporate wellness”)
Kako v današnjem času ohraniti sebe (selfness)?

Vse programe je mogoče individualno prilagoditi, saj so delavnice izrazito praktično naravnane. Udeleženci so pri izvedbi delavnice aktivno vključeni v učenje skozi:

  • individualno delo,
  • skupinsko delo, ali
  • delo v parih.

Prednost takšnega načina učenja je takojšnja uporaba pridobljenega znanja v praksi, kar vpliva na hiter razvoj veščin . Udeleženci se učijo tudi skozi neposredno izkušnjo in povratno sporočilo, ki ga od svojih kolegov in predavateljice prejmejo takoj po izvedbi različnih vaj, ki so podane na način, da posamezniku pomagajo pri ozaveščanju pomembnih vsebin in zdravemu oblikovanju samozavesti.

Oddajte povpraševanje