Loading...
Ekskluzivno 2020-02-08T13:53:36+00:00

Dobro počutje na delovnem mestu (korporativni velnes)

Pred vami je osnovni model korporativnega velnesa (ang. corporate wellness). Verjamem, da je zelo uporaben in je pripravljen »na kožo« ljudi, ki se zavedajo pomena dobrega počutja na delovnem mestu. Da najprej razložimo besedo korporativni velnes. Beseda korporativni predstavlja delovno organizacijo, v kateri so posamezniki združeni z določenim namenom. V gospodarstvu je ta namen pridobivanje dobička, v neprofitnih organizacijah pa je to varovanje vrednot, ki so za posameznike v organizaciji skupne. Beseda velnes (v izvoru wellness) pa je sestavljena iz besede well-bing in fit-ness. In predstavlja dobro fizično in psihično počutje. Torej korporativni velnes predstavlja dobro počutje na delavnem mestu. Več o vplivu le tega si lahko preberete tukaj.

Razvoj kompetence

 • Ozaveščanje in obvladovanje lastnega počutja na delovnem mestu
 • Stabilnost posameznika skozi različne situacije
 • Prepoznavanje situacij, ki pozitivno in negativno vplivajo na posameznikovo počutje

Cilji

 • Ozaveščati lastno počutje na delovnem mestu,
 • Prepoznavati vpliv lastnega počutja na delo
 • Prepoznavati vpliv lastnega počutja da odnose na delovnem mestu
 • Vzpostavljati dobro počutje za namen preprečevanja bolezni in poškodb pri delu
 • Osvojiti tehnike samopomoči, kot orodje uravnavanja počutja na delovne mestu
 • Naučiti se osvajati navade zdravega življenskega sloga in opuščanje nezdravih razvad
 • Spoznavati nove trende s področja dobrega počutja
 • Prepoznavanje situacij in občutij, ki za posameznika predstavljajo “energijsko izgubo”
 • Naučiti posameznike sprejeti odgovornost za lastno počutje
 • Zgraditi močne, samostojne in stabilne posameznike

1.Sklop: Prepoznavanje in zaznavanje lastnih občutij (predavanje + praktični primeri)

 • kaj je dobro počutje na delovnem mestu
 • ravni dobrega počutja (fizično, čustveno, mentalno, socialno in duhovno)
 • pogoji za dobro počutje na delovnem mestu
 • prednosti dobrega počutja
 • načini zaznavanja dobrega počutja
 • kje v nas biva dobro počutje? – selfness ali sebstvo
 • dobro počutje skozi kognitivne procese posameznika – mindness
 • čuječi človek je miren človek, miren človek je lahko fokusiran – mindfullness za manjše “energijske izgube”

2. Sklop: Razumevanje (ozaveščanje) vpliva lastnih občutij (predavanja + vaje):

 • na lastno zdravje (vpliv čustev na počutje in zdravje)
 • na delo (učinkovitost, kakovost, kreativnost, pripadnost organizaciji … )
 • na odnose (do sebe, sodelavcev, nadrejenih, podrejenih, dobaviteljev, strank)

3. Sklop: Upravljanje lastnih občutij (delavnica)

Udeleženci spoznajo, preizkusijo in se naučijo tehnike, s katero najlažje managirajo lastno počutje.

 • Mindfullness
 • ACT (acceptance and commitment therapy)
 • EFT (Emotional freedom tehnique)
 • Postopno mišično sproščanje
 • Dihalne vaje
 • Vizualizacija
 • Sidranje
 • Mindness

Trajanje

Vsebino lahko izvedemo kot celoto ali katerega od 3eh skopov kot samostojnega.

Za ponudbo se obrnite na Zinka Kosec na 040 416 749 ali na zinka@korporativni-velnes.si

“Wellness ni prostor, wellness je občutek!”

Mednarodna zdravstvena organizacija (WHO) dobro počutje in mentalno zdravje opredeljuje kot stanje, v katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju, učinkovito in plodno dela ter prispeva k skupnosti. Pogosto to opisujemo tudi s pojmom velnes (wellness)…

Prijave in informacije: zinka@korporativni-velnes.si

Preberi več

Komunikacija na delovnem mestu

Komunikacija so naši osebni odnosi, ki izhajajo iz nas in so namenjeni drugim. Da bolje spoznavamo sebe lahko opazujemo kako komuniciramo z različnimi ljudmi in v različnih situacijah. V osnovi je za dobro komunikacijo pomembna empatija – se vživeti v situacijo drugega. Ko človeka razumemo lažje komuniciramo z njim in se mu lahko skozi komunikacijo tudi bolj približamo.

Preberi več

Selfness

Selfness (po slovensko selfnes) so poimenovali kulturo samospreminjanja, ki sloni na pozitivnem mišljenju, samoiskanju, samoozaveščanju, samomotiviranju. Začetek selfnesa je bil to pojem osebnostne rasti in ozaveščanja o čustveni inteligenci.

Preberi več

Obvladovanj stresa

Beseda stres pomeni telesno, duševno ali umsko obremenitev, ki zahteva mobilizacijo vseh fizičnih in psihičnih sposobnosti, da ga obvladamo. Prvi znanstvenik, ki je raziskoval stres je bil madžarski zdravnik dr. Hans Selye (1907-1982), ki je ugotovil …

Preberi več

Za zaprte skupine je možno oblikovanje tudi individualnih vsebin, kot npr.:

 • Razumevanje filozofije dobrega počutja na delovnem mestu
 • Razumevanje učinka dobrega počutja na delovnem mestu
 • Dobro počutje izhaja od znotraj – Selfness
 • Pridobivanje dobrega počutja preko mentalne potrditve – Mindness
 • Dobro počutje s pomočjo občutka sprejetosti na delovnem mestu (Spretnosti EQ)
 • Začuti dimenzije blagostanja (flow) – močen fokus v delu in čim manjša izguba energije za vse ostalo
 • Reframing občutij
 • Kaj nam govori naše telo – kako deluje ko se dobro počutimo?
 • Trajnostni razvoj lastne poklicne identitete
 • Wellness na delovnem mestu

  Za organizacije je možno tudi oblikovanje individualnega velnes programa – delavnic, ki se odvijajo tedensko in oblikujejo in ohranjajo dobro počutje posameznikov.

Za več informacij nas kontaktirajte na zinka@korporativni-velnes.si ali na 040 416 749.