Digital detox

Cilj delavnice:

 • Ozavestiti zaposlene o vplivu digitalnih orodij na delovanje in učinkovitost posameznika
 • Opolnomočiti zaposlene, da znajo zaznati pretirano uporabo digitalnih orodij
 • Predstaviti zaposlenim načine kako zmanjšati (nepotrebno) uporabo digitalnih orodij
 • Skrbeti za stabilnost zaposlenih

Vsebina:

 1. Digitalna doba (Opredelitev, zgodovina, tehnologija danes)
 2. Digitalne generacije (Digitalni domorodci, Generacija Googla: geniji ali omejeno nadarjeni…)
 3. Posledice prekomerne uporabe digitalnih orodij (Sposobnosti branja in zbranosti, Večopravilnost, Socialne veščine in stiki, zasebnost in varnost, fizične posledice, psihične posledice, odvisnost, družba utemeljena na odvisnosti, nomophobia, selfitis…).
 4. Rešitve (ozaveščanje, iskanje ustreznih orodij za posameznika)
 5. Delo na posameznih primerih, pogovor o občutjih ob pomanjkanju odmika v digitalni svet…

Pridobljene kompetence:

 • Udeleženec ozavesti vpliv digitalnih orodij na njega
 • Udeleženec si postavi cilj pri omejitvi digitalnih orodij
 • Udeleženec začne izvajati omejitev uporabe digitalnega orodja
 • Udeleženec dobi navodila za sledenje svojemu cilju tudi po končani delavnici
 • Udeleženec prepozna situacije, ki pozitivno in negativno vplivajo na dosego zastavljenega cilja

Navedene so nekatere tehnike, ki se lahko tudi dopolnjujejo z drugimi sorodnimi tehnikami, če se v procesu usposabljanja ugotovi, da je potreba tudi po ostalih vsebinah.

NAČIN DELA

Program delavnice je izrazito praktično naravnan. Udeleženci so pri izvedbi delavnice aktivno vključeni v učenje skozi:

 • individualno delo in
 • skupinsko delo.

Delavnica se osredotoča, da skupina daje podporo posamezniku in vsak posameznik daje svojo podporo ostalim v skupini. Tako se gradi tudi močen timski duh in povezovanje članov med seboj.