Kako biti uspešen v MULTIKULTURNI organizaciji?


Po intenzivnem in obširnem usposabljanju o multikulturnih kompetencah v multikulturnem timu na Romunsko-Ameriški univerzi sem uvidela, koliko vsebin potrebujejo tudi slovenske organizacije. Zato sem najpomembnejše vsebine oblikovala v spodnji program.

V današnjem svetu raznolikih migracij se vse več podjetij sooča z izzivi in priložnostmi, ki jih prinaša delo v multikulturnih okoljih. Ozaveščeno vedenje v multikulturnem okolju ni le prijaznost do kolegov iz različnih kulturnih okolij, temveč vključuje tudi razumevanje in spoštovanje raznolikosti, sposobnost prilagajanja ter učinkovito komuniciranje. To je ključnega pomena za ustvarjanje vključujočega delovnega mesta, kjer se vsi zaposleni počutijo cenjene in motivirane.

Program usposabljanja:

  1. Uvod in pomen multikulturnega okolja

– Predstavitev ciljev usposabljanja

– Pomen multikulturnosti v sodobnih organizacijah

  1. Samozavedanje pogleda na različne kulture

– Kaj je kulturno samozavedanje?

– Samoevalvacija: Kako moja lastna kultura vpliva na moj pogled?

– Vaje za razvoj kulturne zavesti

  1. Problem stereotipizacije

– Definicija in primeri stereotipov

– Vpliv stereotipov na delovno okolje

– Kako se izogibati stereotipizaciji: strategije in tehnike

  1. Hall-ovi koncepti

– Visoko- in nizkokontekstne kulture

– Časovna orientacija (monokroničnost vs. polikroničnost)

– Prostor in komunikacija

  1. Hofstede-ove dimenzije kulturnih razlik

– Pregled Hofstede-ovih dimenzij (individualizem vs. kolektivizem, »power distance«, izogibanje negotovosti, mačizem vs. feminizem, dolgoročna vs. kratkoročna orientacija, sproščenost vs. zadržanost)

– Primeri iz prakse z diskusijo in refleksij0

  1. TOPOI model

– Predstavitev TOPOI modela:

– T (Tongue) Jezik in komunikacija

– O (Order) Struktura in red

– P (Persons) Osebe in njihovi odnosi

– O (Organisation) Organizacija in njen kontekst

– I (Intentions/Influence) Namere in vpliv

– Kako uporabiti TOPOI model v komunikaciji z vajami in primeri

  1. Kulturni šok

– Kaj je kulturni šok?

– Faze kulturnega šoka (medeni mesec, kriza, prilagoditev, sprejetje)

– Strategije za premagovanje kulturnega šoka

  1. Različni pogledi na situacijo

– Predstavitev koncepta “perspektive” in kako različne kulture vidijo iste situacije različno

– Interaktivne vaje: simulacije in igranje vlog za prepoznavanje različnih kulturnih pogledov

– Diskusija o izkušnjah udeležencev

  1. Kulturna sinergija

– Definicija kulturne sinergije

– Koristi in izzivi ustvarjanja kulturne sinergije

– Primeri iz prakse in skupinska diskusija

  1. Zaključek in povzetek

– Ponovitev ključnih točk

– Kako uporabiti naučeno v praksi

– Odgovori na vprašanja udeležencev

Udeleženci tega usposabljanja bodo pridobili:

– boljše razumevanje in spoštovanje različnih kultur,

– povečano samozavedanje glede lastnih kulturnih pristranskosti in stereotipov,

– orodja in tehnike za učinkovito komuniciranje in sodelovanje v multikulturnem okolju,

– strategije za premagovanje kulturnega šoka in

– večjo sposobnost ustvarjanja kulturne sinergije.

Izobraževanje o multikulturnosti ima številne pozitivne vplive na organizacijo, med drugim:

– povečana inovativnost in kreativnost zaradi raznolikosti idej,

– boljša komunikacija in zmanjšanje konfliktov na delovnem mestu,

– večja angažiranost in zadovoljstvo zaposlenih,

– izboljšana sposobnost organizacije za delovanje na globalnem trgu in

– povečana konkurenčnost zaradi sposobnosti privabljanja in ohranjanja talentov iz različnih kulturnih okolij.

S tem usposabljanjem bodo zaposleni bolje pripravljeni na izzive in priložnosti, ki jih prinaša delo v multikulturnem okolju, kar bo posledično prispevalo k uspešnosti organizacije ter večjemu zadovoljstvu in dobremu počutju vseh zaposlenih.

Več info na: zinka@korporativni-velnes.si ali na 040 416 749