Loading...
Osebni karierni načrt 2018-03-19T17:44:56+00:00

Načrtovanje osebne kariere je proces in nikakor ni ekraten dogodek – enkratna odločitev posameznika. Ne glede na to kako natačni bomo, nikaror ne bomo mogli pri 20ih narediti karierni načrt po katerem se bo odvijala naša kariera. Zakaj potem karierni načrt?

Vsakič, ko se znajde na razpotju, se kariera oblikuje vsaj malo drugače. To je čas samorefleksije. Pomembno je, da temeljito poznamo sebe, svoje lastnosti, zmožnosti in sposobnosti! Šele nato lahko s sistematičnim načrtovanjem kariere pravzaprav rešujemo določen problem. In ravno zato je načrtovanje kariere skorajda identično reševanju problemov in je sestavljeno iz štirih (4.) stopenj (Brečko 2006, 102):

  1. izboljšanje lastnega razumevanja situacije (kdo sem, kaj želim početi, kako želim to početi, v kakšnem okolju, koliko časa, koliko energije sem pripravljen v to vložiti…)
  2. doseganje globjega samouvida (prepoznati lastne zmožnosti, omejitve, potrebe in občutke v dani situaciji)
  3. izbiranje pravilne odločitve (kakšno odločitev sprejeti)
  4. presojanje učinkovitosti rešitve (evalvacija rešitve in korekcija le te skozi potek kariere)

Večina posameznikov pa se osredotoča le na točko 3. in izbereje neko odločitev “na pamet” ali ker je najbolj priročna, preprosta itd. Zaradi tega se pogosto dogaja, da je kariera bolj odraz “koga pozna” kot tega “kaj zmorem”.

Glede na to, da se danes ne samo okolje pač pa tudi ljudje spreminjamo zelo hitro, verjamem, da je najpomembneje, da gradimo sebe in se glede kariere zanašamo le nase. Zato načrtujte svojo kariero!

Kariero lahko načrtujemo in usmerjamo – vodimo z vrsto različnih aktivnosti, ki posameznikom katerekoli starosti in v kateremkoli obdobju življenja (vseživljenjska dimenzija) omogočajo, da ugotovi svoje zmožnosti, sposobnosti in interese. Da se lahko pravilno odloči o svojem izobraževanju, usposabljanju, poklicu, zaposlitvi, hkrati pa načrtujejo in usmerjajo svojo individualno življenjsko pot pri učenju, delu in v drugih okoljih, v katerih se teh sposobnosti in zmožnosti lahko naučijo in/ali jih uporabljajo (na vseh področjih življenja). Načrtovanje in vodenje kariere daje posamezniku večjo sigurnost in občutek stabilnosti – ve kdo je in kaj zna, zato so takšni posamezniki v kolektivih manj konfliktni, bolj zanesljivi in bolj pozitivno oreintirani.
Če želite, vam pri tem tudi lahko pomagamo in skupaj oblikoujemo vaš karierni načrt.

Zinka Kosec je dosegljivna na zinka@korporativni-velnes.si ali na 040 416 749.