Namenjeno vodjem, ki se pri svojem delu srečujejo tudi z uvajanjem novih sodelavcev

Vsebina:

 • Kaj je mentorstvo? Kaj je vzajemno mentorstvo?
 • Namen in cilj mentorstva
 • Proces mentoriranja
 • Komunikacija (formalna/neformalna)
 • Značilnosti odnosa – (prevelika) navezanost, preseganje stereotipov glede na spol, starost, delovno mesto itd.
 • Značilnosti vloge mentorja in mentoriranca, vloge v mentorskem odnosu, usklajevanje več vlog v mentorskem odnosu (npr vodja in mentor)
 • Zaupanje – povezanost – vpliv na ostale člane delovnega tima
 • Vzajemna motivacija
 • Skupno postavljanje ciljev
 • Podajanje podpore in postavljanje zahtev (preprečevanje izogibanja delovnih nalog)
 • Podajanje povratne informacije (fed-back, feed-in in feed-fwd)
 • Prenos znanja (spoznavanje in preizkušanje različnih didaktičnih in pedagoških pristopov – igre vlog v parih in trojkah)
 • Specifike mentorskega odnosa
 • Komunikacija (ne-formalna, ne-verbalna)v mentorskem odnosu,
 • razvoj mentorskega odnosa (skozi čas in skozi dosežke obeh),
 • razvijanje kompetence vodenja (spoznavanje motivacijskih dejavnikov posameznika)
 • Karierni razvoj mentorja in mentoriranca (vzajemna podpora in motivacija za osebni in karierni razvoj)
 • Potreba mentorja po dosežkih mentoriranca (določanje objektivnih enot uspešnosti v okviru delovnega mesta in organizacije, preverjanje realnega motiva za mentorski odnos).
 • Primeri iz prakse, ki nas lahko kaj naučijo
 • Osnove coachinga (vodenje z vprašanji)
 • Grow model (goal, rallty, options, will) coachinga